MESOTECH

mesotech-logo-black

  • Výrobca zdravotníckych zariadení (Medical Device - MD) pre estetickú medicínu a chirurgiu od roku 1993.
  • Viac ako 2 000 000 ošetrení po celom svete.
  • Oveľa viac ako 10 000 zákazníkov.

ISO9001
je základným systémom zabezpečenia kvality v spoločnosti Mesotech srl. Tento systém pokrýva všetky výrobné kroky vrátane procesu navrhovania a servisu a taktiež môže poskytovať dobre kontrolovanú produkciu pre zákazníkov a pacientov. Náš sortiment vyvíjame v nepretržitom dialógu s našimi zákazníkmi.

ISO 13485
Štandard kvality zahŕňa ISO9001, vysledovateľnosť, čistú miestnosť, vybavenie a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok. Táto norma bola prijatá pre výrobnú linku v spoločnosti Mesotech srl.

93/42/EHS (MDD)
Smernica o zdravotníckych pomôckach je špeciálnym pokynom pre každú zdravotnícku pomôcku, ktorý zaisťuje bezpečnosť a pohodlie pacientov. Táto smernica je prijatá v Mesotech srl.

POSTUP VÝROBY
Všetky suroviny vyberáme tak, aby spĺňali charakter zdravotníckych pomôcok. Výrobný proces je kontrolovaný podľa systémov kvality ISO9001, ISO13485. Po výrobe sú všetky výrobky testované a kontrolované vrátane balenia, sterilizácie atď.